Skip to content Skip to footer

Een complete oplossing voor het opladen van EV's en PHEV's en voor het beheer van uw volledige wagenpark (bv. voertuigen met verbrandingsmotor)

Als Fleet Manager van een bedrijf hebt u uw wagenpark aangepast om aan de ecologische eisen te voldoen. De fiscale aftrekbaarheid stimuleert de aankoop van plug-inhybrides of elektrische voertuigen. Die moeten voortdurend opgevolgd worden om buitensporige kosten te vermijden. NEOFLEET biedt u een complete oplossing voor het beheer van uw wagenpark: van het plannen van de rotatie aan de laadpalen op basis van ieders prioriteiten tot het onder controle houden van de uitgaven. Bovendien kunt u nagaan of de bestuurders de voertuigen op een ecologisch verantwoorde manier gebruiken.

NEOFLEET

Functies

Planning van de laadbeurten

... die optimaal inspeelt op ieders behoeften.

Beheer van de prioriteiten

Planning op basis van de behoeften van gebruikers en hun vereisten.

Meldingen

Communicatie met de bestuurders om de wagens vlot op te laden.

Verbruik

Opvolging van ieders verbruik en berekening van eventueel meerverbruik.

Terugbetalingen

Beheert de kosten die buiten het werk of op verplaatsing gemaakt worden.

Ecologisch rijgedrag

Melding van rijgedrag dat niet strookt met de CAR POLICY.

Kostenbeheersing

Opvolging van alle kosten, met optelling van de laadbeurten op kantoor, buiten het werk en via openbare laadpalen, alsook van het brandstofverbruik.

OPEN oplossing

Compatibel met alle laders, tankstations en leasingmaatschappijen.

HET AANBOD VAN NEOFLEET Een eenvoudig en transparant beheer van het wagenpark

De NEOFLEET-oplossing biedt u de mogelijkheid om de voertuigen van uw wagenpark op een optimale manier op te laden. De software stelt een laadplanning op en past die aan op basis van de verzoeken en de prioriteit ervan, maar ook volgens de voorspellingen voor de zon als uw gebouw is uitgerust met zonnepanelen.

Iedereen voert zijn oplaadbehoeften in op een tablet bij de receptie of via zijn smartphone. De NEOFLEET-oplossing helpt degenen die geen beschikbare laadpaal hebben gevonden. Ze verwittigt hen op het juiste moment, zodat ze naar de vrijgekomen laadpaal kunnen gaan. Bij het beheer van de rotatie/swap van wagens aan eenzelfde laadpaal kan het gebeuren dat een ‘vertrekkende’ of ‘aankomende’ bestuurder de instructies niet kan volgen (bv. vergadering). De receptie wordt dan op de hoogte gebracht, zodat ze deze personen opnieuw kan verwittigen of deze rotatie/swap aan een andere laadpaal kan toekennen.

De receptie beschikt over een AGILE weergave voor het beheer van EVENTS die door werknemers vanaf hun smartphone worden doorgegeven (ongeval, foutmelding op het dashboard, onderhoud nodig …) of die aan de werknemers worden doorgegeven (bekeuring, afspraak om banden te vervangen …).

Via een ‘chat’-tool kan rechtstreeks met de bestuurders gecommuniceerd worden. Via het dashboard wordt de Fleet Manager op de hoogte gebracht van eventuele technische problemen, zoals schadegevallen. Hij kan de evolutie van het probleem volgen en beheren. Deze wordt bijgehouden in de geschiedenis van de wagen/bestuurder.

Uw werknemers hebben thuis een laadpaal voor hun bedrijfswagen geïnstalleerd of gaan dit doen. NEOFLEET is een ‘open’ oplossing die de gegevens van deze verschillende soorten privélaadpalen verzamelt en ze doorstuurt naar de Fleet Manager.

De laadkosten worden terugbetaald door het bedrijf, dat een onderscheid kan maken tussen de laadbeurten van een werknemer en die van zijn of haar partner.

NEOFLEET vereenvoudigt deze terugbetaling zonder extra administratie mee te brengen.

NEOFLEET biedt de mogelijkheid om privévoertuigen op kantoor op te laden, zodat de eigenaars kunnen profiteren van een voorkeurtarief.

De uiteenlopende vormen van aandrijving maken het moeilijker om de kosten bij te houden. Dat geldt met name voor plug-inhybrides (PHEV’s), die twee soorten brandstof uit verschillende bronnen gebruiken. NEOFLEET geeft de Fleet Manager een volledig beeld van alle componenten van de energiekosten van een wagen of een afdeling.

Als Fleet Manager hebt u misschien gekozen voor leasing. Het is belangrijk om de verschillende voertuigen goed op te volgen en er zo voor te zorgen dat werknemers ze op de juiste manier gebruiken. Op basis van de kilometerstand van de wagen vestigt NEOFLEET uw aandacht op de mate waarin het gebruik overeenstemt met de verbintenissen die zijn aangegaan in de leasingcontracten.

Het rijgedrag van uw werknemers moet in overeenstemming zijn met de CAR POLICY van uw bedrijf. NEOFLEET registreert schadegevallen (in recht/in fout), bekeuringen, (overmatig) verbruik van elektriciteit of brandstof en overmatige refueling. Deze gegevens zijn belangrijk voor de HR-afdeling om het gedrag van gebruikers bij te sturen

NEOFLEET is een echte meerwaarde als uw bedrijf een eigen installatie voor energieopwekking heeft. Uw verbruiksgegevens van het gebouw of de laders worden vergeleken met de opbrengst van uw zonnepanelen of windturbines. U kunt zien hoe uw cijfers over een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) evolueren

NEOFLEET-klanten hebben toegang tot geanonimiseerde verbruiksgegevens van alle andere wagens die door de software worden beheerd (alle klanten samen). Zo kunt u uw verbruik vergelijken met dat van andere merken, modellen en soorten aandrijving. Met deze gegevens uit de praktijk kunt u weloverwogen investeringsbeslissingen nemen.

NEOFLEET-klanten hebben toegang tot geanonimiseerde verbruiksgegevens van alle andere wagens die door de software worden beheerd (alle klanten samen). Zo kunt u uw verbruik vergelijken met dat van andere merken, modellen en soorten aandrijving. Met deze gegevens uit de praktijk kunt u weloverwogen investeringsbeslissingen nemen.

ONZE MODULES

Op basis van uw behoeften

Charge

Plan de laadbeurten voor de wagens van uw medewerkers

Optimize

Optimaliseer de laadmogelijkheden en de rotatie

Manage

Beheer het gebruik en alle kosten van uw wagenpark

Vanaf € 5/maand per wagen (EV/PHEV)
NEOFLEET

Onze verwezenlijkingen

neofleet-section-2
neofleet-real-1
25052023-DSC01679
neofleet-real-3
25052023-DSC01702-Avec accentuation-Bruit
BENT U FLEET MANAGER?

Vraag informatie over NEOFLEET